Boek: Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

Eindelijk een boek voor hulpverleners die met chronisch zieken en gehandicapten over seks willen praten. Want de mening over seksualiteit bij ziekte en handicap is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd, en ten goede. Zieken en gehandicapten van vandaag hebben recht op de regie over hun eigen leven; zij zijn autonome individuen. Met net als andere behoefte aan seks. 1,5 miljoen patiënten hopen dan ook dat de professional over seks begint.

Mensen die door een chronische ziekte, kanker, of een lichamelijke handicap problemen hebben bij het vrijen. Vaak gaat het om belemmeringen die ze niet zelf kunnen oplossen. Zij vinden het moeilijk om erover te praten en hopen dat de professional dat zal doen. Helaas blijkt die zich vaak onkundig te voelen. Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking gaat daarin verandering brengen.

W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt, N. van Son-Schoones (red.) 2008.
ISBN 9789023244059
Uitgeverij van Gorcum.
Bestellen via: www.vangorcum.nl

Uit het tijdschrift Chronisch Ziek 2009

SEZC!

Je eerste zoen, vrijen en verkering krijgen; jongeren met een chronische aandoening of handicap komen hier later aan toe dan hun leeftijdsgenoten. Om seksualiteit en relaties op een prettige manier bespreekbaar te maken is SEZC! ontwikkeld. Bedoeld voor gebruik in groepen met jongeren van 12 tot 25 jaar. Onderwerpen: je eigen lichaam, contact maken met anderen, seks, en de toekomst.

Het spel wordt gratis verstrekt aan mytylscholen, revalidatiecentra en poliklinieken die groepsbijeenkomsten voor jongeren verzorgen en aan patiëntenorganisaties met een jongerenafdeling. Ontwikkeling en realisatie van het spel worden mogelijk gemaakt door ZONMw, Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds en VSBfonds.
Voor meer informatie: www.zonmw.nl