Artikelindex

Anbi

De Stichting Handicap en Seksualiteit staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.  

NAAM
Stichting Handicap en Seksualiteit
In de oprichtingsakte (Mr. H.Ch.M. van Slijpe, 15 september 1997) en in het register van de Kamer van Koophandel (KvK 41079243) wordt de stichting Handicap en Sexualiteit genoemd, hetgeen ook toen al niet volgens de geldende Nederlandse spelling was. De stichting wordt nu Handicap en Seksualiteit genoemd.

RSIN/FISCAAL NUMMER
816692014

CONTACTGEGEVENS
Telefoon:
06 – 391 095 29
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.handicapenseksualiteit.nl
Postadres:
Glacisweg 15, 6212BL Maastricht
Bezoekadres:
de stichting is alleen per post, per e-mail of telefonisch  bereikbaar

BESTUURSSAMENSTELLING
Wiel Buijs, voorzitter
Paul Westerneng, secretaris penningmeester
Barry Nugteren, bestuurslid
Peter Vrehen, adviseur

BELEIDSPLAN 
zie pdf: beleidsplan mei 2013

BELONINGSBELEID
Stichting Handicap en Seksualiteit is een vrijwilligersorganisatie. Er worden dan ook geen beloningen in welke vorm dan ook uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs.  Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst en in overleg, reis- en andere voor de stichting gemaakte kosten vergoed.

DOELSTELLING
Het is ons doel dat mensen met een handicap met hulp zelf seksualiteit en intimiteit kunnen beleven en daardoor hun persoonlijk welbevinden kunnen verbeteren. Wij spannen ons daarmee ook in voor de positie van mensen met een handicap en chronisch zieken in de maatschappij in het algemeen.

VERANTWOORDING 2015

Jaarverslag Stichting Handicap & Seksualiteit 2015

De stichting neemt zich voor de langere termijn voor om twee nieuwe projecten te concretiseren: het Lotgenotencontact en het Toolkitproject. Als eerste zal de Toolkit aan bod komen, waarvoor wij jongeren van allerlei groeperingen bij elkaar willen brengen en ervaringen en tips willen laten uitwisselen om een “handboek” of “zakboek” te ontwikkelen rond intimiteit en seksualiteit. Twee bestuursleden schrijven hiervoor het projectplan. De achtergrond van de Toolkit is dat er op het spreekuur van H&S veel vragen komen rond prostitutie, veelal van mensen die moeite hebben met hun handicap in relatie tot intimiteit en seksualiteit. We krijgen de minste vragen van jongeren, in onze ogen omdat zij zich nog meer generen dan ouderen. Door het aanbieden van de Toolkit wil H&S juist hen over de drempel helpen.

Er heeft tot tevredenheid van allen, een tweede workshop Handicap en Seksualiteit plaats gevonden voor studenten van Zuyd Hogeschool, opleiding Ergotherapie, door Mieke Winants en Barry Nugteren. Gezien de positieve reacties heeft Barry contact gehad met de directeur van de Gezondheidszorgopleidingen Zuyd Hogeschool en zijn de flyers van de workshop met een aanbeveling doorgestuurd naar de managers van de verschillende opleidingen.

Barry en Wiel hebben het spreekuur min of meer overgenomen en daar enige ervaring mee opgedaan. Er is een registratiesysteem opgezet en toegepast. De procedure rond het spreekuur is in een notitie beschreven en opgeslagen op de laptop van H&S. De procedures en registratieformulieren zijn gebundeld in een klapper.
Het geheel lijkt uitvoerbaar voor ergotherapiestudenten, gezien hun opleiding en training op het gebied van probleemverhelderend gesprek. Er zijn 2 studenten (3e jaars ET) die zich hiervoor beschikbaar gesteld hebben; zij hebben het collegegedeelte van de workshop op de Hogeschool, opl. ET , gevolgd en een training van Mieke Wijnants gevolgd over het bespreekbaar maken van seksualiteit. Volgens Mieke hadden de studenten dit zinvol gevonden, waren ze tevreden. Paul en Wiel hebben de studenten ingewerkt met uitleg over H&S en het spreekuur, hen laten zien wat de benodigdheden zijn. Wiel is afgelopen week langs geweest en was zeer teleurgesteld: de studenten blijken het toch niet goed op te pakken.

We moeten dringend op zoek naar nieuwe spreekuurhouders. Nu de studenten niet hebben waargemaakt wat we van hen verwachten, gaat het bestuur liever verder met 2 vrijwilligers. Er is een advertentie uitgegaan en hier zijn een aantal reacties op gekomen. Besloten is het spreekuur te verplaatsen naar Leeuwenborgh Maastricht. Voortaan opdrachten aan studenten alleen nog maar als de stage-opdracht concreet op papier staat met daarbij vermeld wie inhoudelijk aanspreekbaar zijn / begeleiding bieden bij welk onderdeel en wie wat beoordeelt. Ook moet duidelijk zijn hoe lang de stage-opdracht duurt en wanneer de student aanwezig dient te zijn.

Twee studenten van HS Zuyd (ergotherapie) zijn intussen bezig met het uitwerken van de informatie-voorziening en de sociale kaart voor de spreekuurhouders. De netwerklijst van Kompas is doorgestuurd naar H&S. De vragen van het spreekuur van 2015 zijn geïnventariseerd. De sociale kaart is geactualiseerd, zodat cliënten goed kunnen worden doorverwezen. Marlou stopt met haar functie binnen H&S. Er moet gekeken worden naar versterking van het bestuur. De voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat .

H&S heeft het verzoek gekregen om tijdens een studiedag van de afdeling Thuisbeademing AzM een gedeelte voor de deelnemers te laten verzorgen door H&S. Dit heeft plaats gevonden op maandag 5 oktober.

Op de Homepage van de website zou niet alleen sprake moeten zijn van seksuele gevoelens, maar ook dat we breder kijken naar aspecten als intimieit, relaties en vriendschap.. Voor 2016 is het opnieuw structureren en actualiseren van de website een van de eerste projecten om aan te pakken. Studenten gaan tzt de teksten voor de ziektebeelden kritisch bekijken.


                 
Stichting Handicap & Seksualiteit            
2015 Jaarrekening            
      begroting   begroting      
    Inkomsten       Uitgaven    
                 
  Gem Maastricht 1.200,00 1.200,00   0,00 0,00 Huisvesting  
          1.000,00 883,99 Kantoorkosten
  Uit eigen vermogen 0,00 250,00   500,00 447,00 Bestuurskosten
                 
          100,00 58,70 Reiskosten  
                 
  Rente 11,36 50,00   150,00 149,27 Bankkosten  
  Diversen 3,81            
  Project inkomsten 700,00 500,00   250,00 350,00 Projectkosten
                 
  Totaal 1.915,17 2.000,00   2.000,00 1.888,96 Totaal  
  Resultaat 26,21            
                 
Rekening courant 313,79            
Bedrijfsspaarrekening 2.404,49            
Saldo 31-12-2012 2.718,28